Bibliography

Printed works

Aalbers, J. Rijckloff van Goens: Commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld (Groningen 1916).

Andaya, Leonard, ‘De militaire alliantie tussen de voc en de Buginezen’ in: De voc: tussen oorlog en diplomatie (Leiden 2002), 283-308.

Arasaratnam, S. ‘De voc in Ceylon en Coromandel in de 17e en 18e eeuw’ in: M.A.P. Meilink-Roelofsz ed., De voc in Azië (Bussum 1976), 14-63.

Baldaeus, Philippus, A true and exact description of the most celebrated East-India Coasts of Malabar and Coromandel and also of the Isle of Ceylon, translated from the High Dutch (Amsterdam 1672, facsimile reprint New Delhi 1996), 794.

Black, Jeremy ed., War in the early modern world, 1450-1815 (London 1999).

Blaut, James, The colonizer’s model of the world: geographical diffusionism and eurocentric history (New York 1993).

Blussé, Leonard and George Winius, ‘The origin and rhythm of Dutch agression against the Estado da India, 1601-1661’ in: T.R. de Souza ed., Indo-Portuguese History: old issues, new questions (Delhi 1984), 73-83.

Blussé, Leonard, ‘De Chinese nachtmerrie: een terugtocht en twee nederlagen’ in: De voc: tussen oorlog en diplomatie (Leiden 2002), 209-238.

——————, Tussen geveinsde vrunden en verklaarde vijanden, lecture presented at Leiden University, 8 januari 1999 (Amsterdam 1999).

Boxer, ‘The siege of fort Zeelandia and the capture of Formosa from the Dutch 1661-1662’ in: Transactions and Proceedings of the Japan Society of London (24:1926), 16-47.

Bruijn, J.R. en J. Lucassen eds, Op de schepen der oost-Indische Compagnie: vijf artikelen van J. de Hullu (Groningen 1980), 57n.

Bruijn, J.R., F. Gaastra and I Schöffer, Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, (Den Haag 1979-1987), 3 vols.

Charney, Michael W., Southeast Asian Warfare, 1300-1900 (Leiden 2004).

Cipolla, Carlo M., Guns, Sails and Empire (New York 1965).

Colenbrander, H.T., Jan Pieterszoon Coen: bescheiden omtrent zijn verblijf in Indie, I (Den Haag 1919).

——————., Koloniale Geschiedenis, 3 vols(The Hague 1925-1926).

Coolhaas, W. Ph. And Jur van Goor ed.s, Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en raden aan Heren XVII der voc, (Den Haag 1960-), 10 vols. so far.

Crucq, K.C., ‘De kanonnen in den Kraton te Soerakarta’ in: Bijdragen tot de taal- land en Volkenkunde van Nederlands-Indië (77:1938), 93-110.

Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over Geheel Nederlants Indië anno 1624-1682 (Den Haag 1887-1931).

Dam van Isselt, W.E. van, ‘Mr. Johan van Dam en zijne tuchtiging van Makassar in 1660’, in: Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië (60: 1906), 1-44.

Dam, Pieter Van, F.W. Stapel ed., Beschryvinge van de Oostindische Compagnie (The Hague 1927-1954), 7 vols.

Enthoven, Victor, ‘Van steunpilaar tot blok aan het been: De voc en de Unie’ in: Gerrit Knaap en Ger Teitler eds., De voc: Tussen oorlog en diplomatie (Leiden 2002), 35-58.

Furber, Holden, Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800 (Oxford 1976).

Gaastra, Femme, ‘Sware continuerende lasten en groten ommeslagh: kosten van de oorlogvoering van de voc’ in: De voc: Tussen oorlog en diplomatie (Leiden 2002), 81-104.

——————, Bewind en beleid bij de voc: de financiële en commerciële politiek bij de bewindhebbers, 1672- 1702 (Zutphen 1989).

——————, The Dutch East India Company: expansion and decline (Zutphen 2003).

Gelder, Roelof van, Het Oost-Indisch avontuur: Duitsers in dienst van de voc 1600-1800 (Nijmegen 1997).

Glete, Jan, ‘Warfare at sea’ in: Jeremy Black, War in the Early Modern World (Londen 1999), 25-52.

Goens, Rijckloff Volkert van, 'Vertoogh wegens den presenten staet van de Generale Nederlantse Geoctroijeerde Oost-Indische Comp. Etc.', printed in: Bijdragen tot de Taal – Land en Volkenkunde van Nederlands- Indië (4:1856), 141-180.

Gommans, Jos and Dirk H.A. Kolff eds., Warfare and weaponry in South Asia 1000-1800, Oxford in India Readings (Oxford/New Delhi 2001).

Goor, Jur van,‘De Verenigde Oost-Indische Compagnie in de historiografie’ in: Gerrit Knaap en Ger Teitler eds., De Verenigde Oost-Indische Compagnie: Tussen oorlog en diplomatie (Leiden 2002), 9-34.

Graaff, Nicolaus De, Oost-Indische Spiegel,behelsende eene beschrijving vande stad Batavia (Den Haag 1930).

Haar, Cornelis van de, De diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek en Portugal 1640-1661 (Groningen 1961).

Hall, Bert S., Weapons and Warfare in Renaissance Europe: Gunpowder, technology and tactics (Baltimore, MA, 1997).

Heijer, Henk den, De Geschiedenis van de WIC (Zutphen 1994).

Herport, Albrecht, (S.P. L’Honoré Naber,ed.), Reise nach Java, Formosa, Vorder-Indien und Ceylon (Den Haag 1930, originally published 1669).

Houtman, C. de., De Eerste Schipvaert der Hollandsche Natie naar Oost-Indien etc. (facsimile reprint of 1971).

Howard, Michael, War in European History (Oxford 1979).

Iongh, D. de, Het Krijgswezen onder de Oostindische Compagnie (The Hague 1950).

Jakob, Hugo ‘s, ‘De voc en de Malabarkust in de 17de eeuw’ in: Meilink-Roelofsz e.a., De voc in Azie (Bussum 1967), 85-99.

Jong, Michiel de, Staat van Oorlog: wapenbedrijf en militaire hervorming in de republiek der verenigde nederlanden, 1585-1621 (Hilversum 2005).

Kelly, Jack, Gunpowder: a history of the explosive that changed the world (London 2004).

Knaap, Gerrit en Ger Teitler eds., De Verenigde Oost-Indische Compagnie: Tussen oorlog en diplomatie, verhandelingen KITLV, 197 (Leiden 2002).

Kuypers, F.W.H., Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie, vanaf de vroegste tijden tot op heden (Nijmegen 1870-1874), vol III.

Lach, Donald F. and Edwin J. van Kley, Asia in the making of Europe, III, a century of advance (Chicago 1993).

Meij, C.O. van der, ‘De voc onder de wapenen’ in: J.P. Puype and Marco van der Hoeven, Het arsenaal van de wereld: Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw (Amsterdam 1993).

Meilink-Roelofsz, M.A.P., ‘Hoe rationeel was de voc?’ in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, vol. 45 (1982).

——————., De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar, Verhandelingen van het KITLV 4 (The Hague 1943).

Nieuhoff, Johan (Anthony Reid ed.), Voyages and travels to the East Indies, 1653-1670 (Oxford 1988, facsimile of English edition of 1723).

Ottow, Willem Martin, Rijckloff Volkert van Goens: krijgsman, commissaris en regent in dienst der voc, 1657-1662 (unpublished 1995).

Panikkar, K.M., Malabar and the Dutch (Bombay 1931).

Parker, Geoffrey, ‘The artillery fortress as an engine of European overseas expansion’ in: Parker, Success is never final: empire war and faith in early modern Europe (New York 2002), 192-221.

——————, The Military Revolution: Military innovation and the Rise of the West, 1500-1800 (Cambridge 2000).

Poonen, T. I., Survey of the Rise of Dutch Power in Malabar (Trichinopoly 1943).

Prestage, Edgar, The diplomatic relations of Portugal with France, England and Holland, 1640-1668 (Watford 1925).

Raben, Remco,‘Het Aziatisch legioen: huurlingen, bondgenoten en reservisten in het geweer voor de voc’ in: De voc: tussen oorlog en diplomatie (Leiden 2002) 181-208.

Reid, Anthony, Europe and Southeast Asia: the military balance (Townsville 1982).

——————, Southeast Asia in the age of commerce, vol. 1., The lands below the winds (Yale 1988).

Remmelink, Willem, ‘De worsteling om Java’, in De Verenigde Oost-Indische Compagnie: Tussen oorlog en diplomatie (Leiden 2002),337-354.

Ricklefs, M.C., ‘De voc en de gewelddadige wereld van het moderne Azië’ in: De voc: Tussen oorlog en diplomatie (Leiden 2002), 355-378.

——————., War, Culture and the Economy in Java, 1677-1726 (Sydney 1993).

Said, Edward, Orientalism (London 1978, many reprints).

Santen, Hans van, ‘Shah Jahan wore glasses: remarks on the impact of the Dutch East India Company on northern India and some suggestions for further research’ in: Jos Gommans and Om Prakash eds., Circumambulations in South Asian history: essays in honour of Dirk H.A. Kolff (Leiden 2003), 49-68.

Schouten, Wouter, (Michael Breet and Marijke Barent van Haeften eds.), De Oostindische voyagie van Wouter Schouten (Zutphen 2003, originally published in 1676).

Somers, J.A., De voc als volkenrechtelijke actor (Rotterdam 2001).

Stapel, F. W., Het Bongaais verdrag (Leiden 1922).

Steensgaard, Niels, ‘The Dutch East India Company as an institutional innovation’ in: Maurice Aymar ed., Dutch capitalism and world capitalism (Cambridge 1977), 235-258.

Struve, Lynn A., Voices from the Ming-Qing cataclysm: China in tiger’s jaws (Yale 1993).

Sudjoko, Ancient Indonesian technology: Ship building and fire arms production around the sixteenth century, Aspects of Indonesian archaeology 7 (1981).

Valentijn, Francois, Oud en Nieuw Oost-Indiën (Dordrecht 1724-26), vol IVa.

Varley, Paul, ‘Warfare in Japan’ in: Jeremy Black, War in the early modern world (London 1999), 66- 67.

Varma, D.C., History of Bijapur (New Delhi 1974).

Winius, George, ‘Luso-Nederlandse rivaliteit in Azië’ in: De voc: tussen oorlog en diplomatie, (Leiden 2002), 105-130, there 118-119.

Zandvliet, Kees, ‘Vestingbouw in de Oost’ in: De voc: Tussen oorlog en diplomatie (Leiden 2002),151- 180.

Archival references

‘voc-Archive’ refers to the voc-Archives in the Dutch National Archive in The Hague, to be found under inv. nr. 1.04.02. The inventory of the archives can be accessed in full online through www.nationaalarchief.nl.

Web references

voc ship’s database, www.vocsite.nl.

« Previous: Table 5